Baron Liebieg měl první "řidičák"

Prvním motoristou v Liberci, který také získal i písemné oprávnění k řízení motorového vozidla, po předvedení jízdních zkoušek vybrané komisi na našem území, by již v roce 1895 liberecký textilní průmyslník, baron Theodor von Liebieg.

Právě on byl první skutečný motorista na dnešním území Čech.  V létě roku 1893 si osobně objednal u Karla Benze v Mannheimu jeho nový výrobek, motorový kočár, nazývaný posléze "Automobil". Ještě v prosinci téhož roku byl do Liberce dopraven železniční drahou nový automobil Benz Victoria, který doprovázel i zkušený mechanik, jenž Liebiega naučil, jak s novým strojem správně zacházet.

Jakmile se mladý pan baron naučil nový motorový stroj obsluhovat, začal podnikat krátké i delší zkušební jízdy po městě i jeho do okolí. Tento nový hřmotící dopravní prostředek, který doposud na ulicích města nikdo neznal, širokou veřejnost přímo děsil. Stávalo se proto velice často, že na Liebiegovi jízdy docházely stížnosti na libereckou radnici, či byl přímo pan baron slovně, nebo i fyzicky napadán rozlícenými kočími, kterým plašil spřežení, nebo dokonce i otci, kterým děsil malé děti. Ani po několika měsících provozu Liebiegova automobilu těchto nepříjemností nijak neubývalo.

Aby těmto nepřístojnostem pan baron do budoucna zamezil, požádal Liebieg libereckou radnici o vystavení oficiálního povolení k jízdě svým automobilem. Tím chtěl současně dokázal, že jeho vozidlo je bezpečné a on jej umí řádně a bezpečně ovládat. Nabídl proto městské radě, že je ve svém voze proveze Libercem. Po zdlouhavém zdráhání a obavách se nakonec městští radní, vedeni samotným starostou, nechali přemluvit a jízdu libereckými ulicemi v novém automobilu absolvovali. Následně na to bylo baronu Liebiegovi uděleno 1.oficiální povolení k provozování vozidla na našem území. Velkou záhadou však je, že toto potvrzení, které je dnes uloženo v libereckém archivu,  má datum vystavení až 11.června 1895, ale se zpětnou platností už od prosince 1893. Že by původní potvrzení z roku 1893 pan baron při svých cestách ztratil a toto je duplikát? To se již asi nedovíme.

Doslovný překlad tohoto jedinečného listu, uloženého dnes v Libereckém archivu, zní:

Potvrzení.

Městská rada Liberec tímto potvrzuje, že pan Theodor svobodný pán von Liebieg podnikl se svým benzinovým vozem pod policejním dohledem zkušební jízdu koncem roku 1893 a že se během používání tohoto vozu nedopustil sebemenších chyb.

Městská rada Liberec dne 11. června 1895

podepsán starosta

Další "povolení k jízdě" obdržel baron Liebieg v roce 1898, pro jízdy automobilem ve vídeňském Prátru, neboť se tam pořádal automobilový závod, kterého se baron Liebieg zúčastníl na voze Benz.

Od roku 1905 se začaly vydávat na českém území oficiálníprvní řidičské průkazy, a tak jeden v roce 1906 obdržel i baron Theodor von Liebieg.

File-aa-11685
File-aa-11707
File-aa-11686
File-aa-11715