Dubnová Motoristické beseda nám připomene Dakar Classic

Na dubnovou Motoristickou besedu v Severočeském muzeu v Liberci, která se uskuteční v úterý 5.4.2022 od 17 hoidn, přijali pozvání účastníci letošní soutěže DAKAR CLASSIC 2022, kteří jeli s historickým automobilem Land Rover.

I tato beseda proběhne v přednáškovém sále muzea, neboť očekáváme promítání dokumentárních fotografií z této soutěže, a k tomu nám účastníci povyprávějí mnoho zajímavých zážitků z tohoto nelehkého závodku, který jedou druhým rokem i historická vozidla.

Vstupné je opět zdarma a budem se těšit na vaši velkou účast.