Její autoři, Filip Zelený a Dalibor Feuereisl, podrobně zmapovali systémy značení v různých časových obdobích, která nejlépe dokumentují jednotlivé kapitoly knihy:

1886 | první poznávací značky ve světěSPZ_02

1905–1918 | první poznávací značky u nás

1918–1932 | vznik Československa

1932 | změna systému

1938–1945 | léta okupace, války a územních změn

1945 | poválečná provizoria a nový systém

1949 | návrhy nových systémů

1953 | nový systém poznávacích značek

1960–1965 | nové uspořádání státu a výměna značek

vývoj systému po roce 1965

malé motocykly 1955–1995

vojenské poznávací značky od roku 1945

2001 | změna evidence a nové registrační značky

Na 448 okrových stránkách potom, kromě 294 dobových fotografií motocyklů a automobilů, 44 archívních dokumentů a 58 vyčerpávajících tabulek s rozdělovníky, nalezne čtenář také spoustu doprovodné grafiky s vyobrazením značek (293), různé informativní mapky (5), no a zahraniční čtenář pak ještě celkem podrobná resumé v anglickém i německém jazyce.

Knihu o velikosti 250 x 195 mm, s ISBN 978-80-904767-2-1 a doporučenou prodejní cenou 499,- Kč byste měli koupit u vydavatele, u všech dobrých knihkupců nebo rovněž na osvědčených specializovaných internetových portálech.