Výstava Osobní a nákladní automobily TATRA na plakátech a prospektech

V Českých Budějovicích probíhá v Jíhočeském muzeu výstava "Tatra - nákladní i osobní automobily na plakátech a v prospektech, 1945 – 2024".

Na originálních plakátech a prospektech představuje výstava vývoj propagace a reklamní grafiky této slavné automobilové značky. Výstavu včetně legendárního automobilu Tatra 87 zájemci uvidí od 9. února do 12. května.

Tatra se řadí mezi nejstarší automobilky světa. Reklama ji provázela po celou dobu její existence a snažila se vyzdvihnout přednosti nabízených modelů. Vedle reklamy na samotné vozy jsou do výstavy zařazeny i plakáty a prospekty na známou rallye Paříž – Dakar nebo na expedici Tatra kolem světa 1987 – 1990, ale i reklama na různé k Tatře dodávané nástavby od jiných výrobců.

Výstavu doplňuje nová kniha Martina Kupce Tatra – osobní automobily na plakátech a v prospektech, 1945 – 1999, kterou je možno zakoupit na recepci muzea. Publikace je určena pro příznivce osobních vozů této naší slavné automobilové značky a vznikla ve spolupráci s Tatra Trucks a skupinou CSG.

1092533 Limuzíny značky Tatra, vyráběné mezi léty 1945 až 1999, měly zvláštní osud. Přestože se vždy jednalo o elegantní automobily s unikátní technickou koncepcí, nesly si s sebou jisté stigma. Tím bylo jejich téměř výhradní určení pro úzce vybraný okruh zejména politických prominentů té doby.

I když tyto vozy nebyly primárně prodávány na běžném trhu, byla jejich tištěná propagace ve formě prospektů i plakátů poměrně rozsáhlá. Vzniklo tak mnoho unikátních materiálů pro tuzemské odběratele i zahraniční zákazníky. A téměř všechny se poprvé podařilo soustředit právě v této knize. Novinkou v publikaci je tentokrát celkem 21 kreseb zejména vozů, od výtvarníka Jana Hlavína, které uvádějí jednotlivé kapitoly a výtvarně knihu obohacují.

2024 01 03 152538

OSOB AUT TATRA4

2024 01 03 151744