Motoristické besedy v Severočeském muzeu v Liberci

Severočeské muzeum v Liberci má jeden ze svých úkolů i osvětu v rámci historie motorismu, samozřejmě pokud možno se zaměřením na město Liberec a jeho široké okolí.

Automuzeum.cz uzavřelo spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci, na pořádání veteránských akcí v roce 2022, ale především na pořádaní pravidelných motoristických besed v tomto jedinečném stánku motoristické historie, ne jehož vybudování se významně podílel i první liberecký motorista, baron Theodor von Liebieg.

Byl zvolen pravidelný termínový cikluv besed a přednášek na téma motorismu, a to vždy první úterý v měsíci od 17:00 hodin.

Severočeské muzeum nám pro tyto besedy k dispozici prostory muzejní knihovny, nebo o moho větší i přednáškovýsál, který bude obsazován podle toho, kolik se na besedu sejde posluchačů.

Zúčastnit se mohou všichni motorističtí fandové, které zajímá motoristická historie.

Vstupné na besedy bude dobrovolné, použité především na pokrytí nákladů dopravy přednášejících, drobné občerstvení návštěvníků (káva, čaj a pod.) během přednášky, nebo na případné další vícenáklady.

Na besedy je vhodné se nejpozději do neděle, před úterní besedou, přihlásit mailen ( info@automuzeum.cz ) nebo SMS (na tel.: 607 80 25 70 ), abychom měli reálnou představu, kolik asi posluchačů můžeme očekávat.

Budeme se těšit na vaši hojnou účast.

Aktuální informace o besedách najdete na: https://www.automuzeum.cz/beseda

img 426