Liga čsl. motoristů v Liberci 1931 - 1933

Počátkem března roku 1931 se v Liberci sešlo několik sportovně založených motoristů, aby uvažovali o založení skupiny liberecké odbočky Ligy československých motoristů v Praze, jakožto protiváhu dvou místních německých automobilových klubů.

Záměrem bylo, aby i čeští motoristé na liberecku byli řádně organizováni a požívali také veškerých výhod, které takové motoristické organizace svým členům poskytují.

Již 17. března 1931 se konala první valná hromada Ligy československých motoristů v Liberci. Při této ustavující valné hromadě, jíž se zúčastnilo asi 40 zájemců, byla skupina založena a jejím předsedou byl ustaven pan továrník Ladislav Janeček.

Zvolený výbor se okamžitě ujímá práce, zřízena byla oficiální kancelář liberecké Ligy československých motoristů, bylo vyjednáno několik slev na benzín, oleje i různých součástek na automobily. Podávají se informace o stavu silnic a vydávají se dokumenty pro cesty do ciziny. Na květen je připravován první klubový společný výlet. Další infromace o Lize motoristů v Liberci se dočtete v jejich kronice:

 

01a

02 b

02 b

04 a

05 a

06 a

07 a

 

09 a

10 a

11 a

12 a

13 a

14 a

15 a

16 a

17 a

18 a

19 a

20 a

21 a

22 a

23 a

24 a

 

Zde bohužel kronika Ligy čsl. motoristů Liberecka končí. Zda se po třech letech své činnosti rozpadla, nebo si založili jinou kroniku, nevím. Jinou kroniku jsem nesehnal.

Kdyby měl někdo více informací o Liberecké Lize čsl. motoristů, byl bych velmi potěšen, za další informace. Své informace posílejte na info@automuzeum.cz