Prosecky_02Namísto prvomájové veselice si za termín oslav zvolili až 8. květen, den ukončení války a současně také státní svátek, čili volno. Na odpoledne svolali přátele s historickými stroji vyrobenými před sametovou revolucí a jako bonbónek celé akce otevřeli i zajímavou tématickou výstavku.

Více informací o celé této akci najdete na:  Veteran klub Tatra, Bystřice nad Pernštejnem.