FIVA_CardZměny některých slovenských zákonů silniční dopravy, které přebírají některé body od Evropské unie, umožňují letos jízdu historických vozidel po slovenských dálnicích a vybraných úsecích rychlostních komunikacích zdarma.  Podmínkou je pouze to, že vozidlo má vystavený Mezinárodní průkaz historického vozidla (FIVA Identity Card), který můžete získat i v České republice. Jeho cena je okolo 1200,- Kč a platmnost má 10 let. Tento průkaz je často vyžadován i na různých veteránských akcích v zahraničí.  Podotýkám jen, že na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla mohou jet pouze vozidla s konstrukční rychlostí nad 80 km/h.

Informace o možnosti získání FIVA Card získáte u Krajských testačních komisařů.