1.5.2023 - Prvomájová jízda barona Theodora von Liebieg

V roce 1893 byl baronu Theodoru von Liebiegovi do Liberce doručen automobil Benz Victoria. Byl to historicky první automobil se spalovacím motorem nejen na území města Liberce, ale i v celé střední Evropě. Jako vzpomínku na tuto skutečnost ale i jeho účast v automobilových závodech v letech 1898 - 1900, pořádáme Prvomájovou jízdu barona Liebiega.

V minulých dvou letech jsme na počátek nové motoristické sezóny pořádali ROUŠKOVOU 100.

Covidové zákazy nás naštěstí opouští a proto jsme se mohli věnovat opět domácí motoristické historii, která v roce 2023 připomíná především první automobil Benz Victoria v Liberci a jeho slavného řidiče a pozdějšího automobilového závodníka, barona Theodora von Liebiega. Pan baron byl nadšený motorista a vedle automobilových závodů, kterých se v letech 1898 - 1900 zúčastňoval, se také vydával se svými automobily na různé krátké i dálkové cesty. Naší snahou je tuto jeho motoristickou činnost připomínat široké veřejnosti.

Prvomájová jízda Barona Liebiega bude asi stokilometrová turisticko-orientační jízda historických vozidel v okolí Liberce, s několika zajímavými zastávkami.

2 liebiegp1100302Start Jízdy barona Liebiega bude před palácem Johana Liebiega (bývalá Galerie), U Tiskárny 81, Liberec, vedle Libereckého zámku. Tato novorenesanční budova   byla postavena v letech 1871–1872. Registrace bude probíhat od 9:30 hodin průběžně, jak budou účastníci jízdy ke startu přijíždět. Před startem se uskuteční   prohlídka v bývalé kočárovně, kde následně v letech 1893 až 1906 parkoval baron Liebieg své první automobily.

Liebieg závodník

3393607 liberec liebiegovo m ste ko denik 630 16x9Každé vozidlo obdrží na startu šipkový itinerář, kde se pořadatel snažil vyvarovat jakýchkoli záludností a překvapení, neboť je jeho zájmem, aby tato jízda byla především pohodovým jarním výletem. Délka trasy bude asi 100 kilometrů. Kontrola dodržení trasy bude probíhat různými jednoduchými samokontrolami, které bude posádka zapisovat do jízdní karty. 3 muzeum cd denik 630 16x9Cestou projedete Liebiegovým městečkem a čekat vás bude několik zastávek na turisticky zajímavých místech a samozřejmě také oběd. Navštívíme například Podještědské muzeum v Českém Dubu, které je dnes ve vile rodiny Blazske, ze které byla manželka barona Liebiega. Připraveno ke krátké zastávce bude na trase i další velmi zajímavé muzeum. Před cíle se ještě zastavíme na krátkou prohlídku liberecké vily barona Liebiega.

1442313645030671Cíl bude před budovou Severočeského muzea v Liberci, kde bude následně připravena krátká prohlídka muzea s výkladem a předání upomínkových cen všem řidičům, kteří dorazí do cíle a budou mít řádně vyplněnu jízdní kartu.

Celá jízda povede po veřejných komunikacích a tak všichni startující musí mít svá vozidla způsobilá pro silniční provoz (platná STK nebo Průkaz historického vozidla, Povinné ručení a povinná výbava vozidla).

Startovat v Prvomájové jízdě barona Liebiega mohou osobní historické automobily a motocykly starší 30 let (dle řádů FIVA), bez různých novodobých tuningových úprav. Startovní pole je omezeno na 50 vozidel.

Startovné za vozidlo je rozděleno podle roku výroby:File aa 11736

1) vozidla vyrobená v letech 1893 - 1925 mají startovné zdarma

2) vozidla vyrobená v letech 1926 - 1945 mají startovné 200 Kč

3) vozidla vyrobená v letech 1946 - 1973 mají startovné 300 Kč

4) vozidla vyrobená v letech 1974 - 1993 mají startovné 400 Kč 

+ cena oběda 150 Kč / osobu + vstupné do muzea na trase 100 Kč / osobu (oběd i návštěva musea není povinná). Vstup do Severočeského muzea v Liberci, po příjezdu do cíle jízdy, bude zdarma. Startovné se bude hradit předem na účet pořadatele. Až po úhradě startovného bude účastník zařazen do startovní listiny. Oběd a vstupenky do muzea na trase, se budou hradit hotově před startem. Při registraci před startem předloží každý startující "malý" Technický průkaz vozidla, určující rok výroby.

Pokud budete chtít startovat bez zaslání předchozí přihlášky a bude-li místo ve startovní listině, bude startovné 500 Kč za vozidlo, bez rozdílu roku výroby.

Online přihláška na akci

Do POZNÁMEK v přihlášce napište, kolik osob bude s vámi cestovat a kolik budete požadovat obědů a vstupenek do muzea. Případně zapište i další vaše přání a požadavky.

Pořadatel si vyhrazuje právo nevhodné vozidlo, neodpovídající řádům historických vozidel, v účasti na Jízdu barona Liebiega odmítnout.

Uzávěrka přihlášek je 10.4.2023


STARTOVNÍ LISTINA :


Startovní číslo : 01                   Přihláška schválena01 bROUK

Vozidlo                                  :  Volkswagen 1200 Export

Objem motoru / výkon v HP  :  1182 ccm  / 30 Hp

Rok výroby                            :  1956       

Řidič                                      :  Michal Bumba


Startovní číslo : 02           02 M B Lohrr         Přihláška schválena

Vozidlo                                   :  Mercedes-Benz W129 SL 500 Cabrio

Objem motoru / výkon v HP  :   5000 cm3  / 300 Hp

Rok výroby                            :   1992         

Řidič                                      :   Petr Lohrr


Startovní číslo : 03                     Přihláška schválena03 Citroen Avant 11 CV Mikulec

Vozidlo                                   :   Citroën Avant 11 CV

Objem motoru / výkon v HP  :   1898 ccm / 43 Hp

Rok výroby                            :   1954         

Řidič                                      :   Petr Mikulec


Startovní číslo : 04           04 Ford Mustang Franců          Přihláška schválena

Vozidlo                                   :   Ford Mustang

Objem motoru / výkon v HP  :    4,7 l / 150 kW

Rok výroby                            :    1966        

Řidič                                      :    Richard Franců                                    :


Startovní číslo : 05                    Probíhá schvalování  05 Skoda 1203 ROL Pošta

Vozidlo                                   :  Škoda 1203 ROL

Objem motoru / výkon v HP  :   1200 ccm / 32 k

Rok výroby                            :   1971       

Řidič                                      :   Tomáš Brisuda


Startovní číslo : 06                     Přihláška schválena 06 Mercedes Fořt

Vozidlo                                   :   Mercedes Benz 123

Objem motoru / výkon v HP  :    300 ccm / 80 Hp

Rok výroby                            :    1979       

Řidič                                      :    Josef Fořt                                :


Startovní číslo : 07                     Probíhá schvalování  07 Skoda 100 Vít

Vozidlo                                   :   Škoda 100

Objem motoru / výkon v HP  :    998 ccm / málo Hp

Rok výroby                            :    1971        

Řidič                                      :    Roman Vít


 Startovní číslo : 08                 

Vozidlo                                   :  

Objem motoru / výkon v HP  :   

Rok výroby                            :            

Řidič