Máte na voze starou SPZ, přihlaste se do soutěže.

AUTOMUZEUM.CZ se rozhodlo vyhlásit mezi držiteli historických automobilů celostátní soutěž, o nejstarší, dosud platné registrační značky (SPZ), vydávané v tehdejším Československu.

Ačkoli dnes je značná část historických automobilů v České republice evidována pod zvláštními registračními značkami s písmenem „V“, nebo mají registrační značky novějšího provedení, stále ještě jezdí určitý počet historických automobilů, která mají dodnes platné SPZ, vydané ještě v šedesátých a počátkem sedmdesátých let. Ačkoli si to jejich majitelé možná ani neuvědomují, touto starou SPZ a původním Technickým průkazem, prokazují svou více jak padesátiletou motoristickou historii v ČSSR a nyní pokračující i v České republice. Tím se těmto automobilům i částečně navyšuje historické hodnota díky jejich známé a registrační značkou dochované historii. V současnosti bohužel značnému počtu dnes dovážených veteránů ze zahraničí tato historie chybí. Přitom známá historie automobilového veterána je nezbytnou součástí skutečného historického vozidla. Od roku 1960 se vydávaly Státní Poznavací Značky (dnes registrační značky) s těmito začátečními písmeny:

SPZ CSSR

Pro majitele těchto automobilů, s nejstaršími stále platnými SPZ vyhlašujeme soutěž o automobily s nejstaršími dochovanými SPZ jednotlivých tehdejšíc okresů z celé dnešní České republiky. Máte-li takový automobil se stále platnou SPZ a tento automobil je pojízdný, přihlašte jej do této celorepublikové soutěže.

Podmínkou soutěžního vyhodnocení přihlášených vozidel, bude povinná účast na velké motoristické akci SPEED FESTIVAL, v České Lípě, ve dnech 23. nebo 24. září 2023.

Vedle výstavy jednotlivých vozidel na českolipském Vodním hradě Lipý, budou mít účastníci této soutěže možnost se zúčastnit asi 80 km dlouhé Piknikové jízdy (Picnic Race) po okolních zámcích s několika zážitkovými zastávkami. Nabídnuto všem účastníkům bude asi hodinová jízda parním vlakem a další zajímavý doprovodný motoristický program SPEED FESTIVALU.

Každé přihlášené vozidlo s těmito "historickýcmi SPZ", zaregistrované předem a prokazující svoji stále bezchybnou funkčnost ukázkovou jízdou, obdrží zajímavou upomínkovou cenu. Účastnický poplatek je 500 Kč za vozidlo.


PŘIHLÁŠKA

Do přihlášky napište: SOUTĚŽ SPZ