Hledáme automobily s nejstaršími stále platnými SPZ

AUTOMUZEUM.CZ se rozhodlo vyhlásit mezi držiteli historických vozidel celostátní soutěž, o nejstarší, dosud platné registrační značky (SPZ) na automobilech, vydávané v tehdejším Československu.

Ačkoli dnes je značná část historických automobilů v České republice evidována pod zvláštními registračními značkami s písmenem „V“, nebo mají registrační značky novějšího provedení, stále ještě jezdí určitý počet historických automobilů, která mají dodnes platné SPZ, vydané ještě v šedesátých letech. Tato vozidla, ač si to jejich majitelé možná ani neuvědomují, touto starou SPZ a původním Technickým průkazem, prokazují svou více jak šedesátiletou motoristickou historii v ČSSR a nyní pokračující i v České republice. Tím se těmto automobilům i částečně navyšuje historické hodnota díky jejich známe historii, což značnému počtu dnes dovážených veteránů ze zahraničí většinou chybí. Známá historie automobilového veterána je nezbytnou součástí historického vozidla.

SPZ CSSR

Do soutěže mohou být zařazeny automobily, které se zúčastní v sobotu 22.7.2023 Výjezdu veteránů na Ještěd, kterým je dodnes přidělena stále platná „SPZ“ původního okresu, se začátečními dvěma písmeny, což je nezbytné doložit i stále platným Technickým průkazem. Současně tato vozidla musí prokázat svoji stále platnou jízdní spolehlivost, výjezdem na vrchol hory Ještěd, do výšky 1012 metrů nad mořem, a to vlastní motorickou silou bez cizí pomoci.

Každé předem zaregistrované vozidlo na Výjezd vozidel na Ještěd obdrží v cíli jízdy, u Chaty Pláně pod Ještědem mimořádnou cenu "SPZ".

Základní informace o akci a přihlášku na Výjezd veteránů na Ještěd najdete na: VÝJEZD NA JEŠTĚD